duminică, 14 aprilie 2019

RUGĂCIUNE CĂTRE MÂNTUITORUL HRISTOS

Hristoase, Lumina cea adevărată, Care luminezi și sfințești pe tot omul ce vine în lume, să se însemneze peste noi lumina feții Tale, ca într-însa să vedem lumina cea neapropiată. Îndreptează pașii noștri spre lucrarea poruncilor Tale, pentru rugăciunile Preacuratei Tale Maici și ale tuturor sfinților Tăi. Amin.