miercuri, 17 iulie 2013

O altă veste bună

O altă veste bună


Marţi, 16 iulie 2013, Președintele României, domnul Traian Băsescu, a semnat 

Decretul pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

                                                                       L E G E
privind stabilirea unor măsuri în domeniul  pensiilor acordate beneficiarilor  proveniti din sistemul de apărare,  ordine publică  și siguranță națională
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. 1. – (1)  Pensiile recalculate sau revizuite, conform prevederilor Legii  nr.119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor  măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din  sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată  prin Legea nr. 165/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale căror cuantumuri sunt mai mici decât cele cuvenite pentru luna  decembrie 2010, se plătesc în cuantumul cuvenit pentru luna decembrie  2010.
(2) Plata drepturilor băneşti prevăzute la alin. (1) se efectuează începând cu data de 1 octombrie 2013.
(3) În cazul în care beneficiarii pensiilor prevăzute la alin.  (1) au realizat stagii de cotizare după data înscrierii la pensie,  cuantumul aferent acestora se adaugă la cuantumul pensiei cuvenite  pentru luna decembrie 2010 calculat conform alin. (1).
(4) Cuantumul pensiei cuvenite pentru luna decembrie 2010,  prevăzut la alin. (1), se menţine în plată până când cuantumul pensiei  rezultat din înmulţirea valorii punctului de pensie cu punctajul mediu  anual acordat ca urmare a recalculării sau revizuirii, conform  prevederilor Legii nr. 119/2010 şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011, este mai mare decât cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010.
Art. 2. – (1) În  situaţia în care, ulterior stabilirii şi/sau plăţii drepturilor de  pensie revizuite conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011, se constată diferenţe între sumelestabilite  şi/sau plătite şi cele legal cuvenite, casa de pensii sectorială  operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce  se impun, prin decizie de revizuire.
(2) Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (1) se plătesc în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la  data constatării diferenţelor, iar cele de recuperat, prin derogare de  la prevederile art. 107 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind  sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările  ulterioare, nu se recuperează, indiferent dacă au fost sau nu emise
decizii în acest sens.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu  respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din  Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR               PREŞEDINTELE SENATULUI
               Valeriu Ştefan Zgonea                                           George Crin Laurenţiu Antonescu

Bucureşti

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Oricine poate comenta.
Reamintesc totuşi ce a spus Socrate: Vorbeşte ca să te cunosc.